...αυξήστε έως και 500% την αντοχή των υλικών σας

Η κρυογενικη επεξεργασία αυξάνει δραματικά τη διάρκεια ζωής των εξαρτημάτων, αναλώσιμων εργαλείων και εξαρτημάτων φθοράς.

Κρυογενικός Επεξεργαστής Αζώτου

CRYOGENICS INTERNATIONAL CI-3125

Διαθέτουμε τον κρυογενικό επεξεργαστή CRYOGENICS INTERNATIONAL CI-3125, ο οποίος έχει εφαρμογή σε κάθε μεταλλικό αντικείμενο (μαντέμι, αλουμίνιο, σίδηρο, χαλκό κλπ). Η κρυογενικη επεξεργασία αυξάνει δραματικά τη διάρκεια ζωής των εξαρτημάτων, αναλώσιμων εργαλείων και εξαρτημάτων φθοράς.

Η βαθιά κρυογενική επεξεργασία, είναι επιστήμη που χρησιμοποιούν εδώ και χρόνια η NASA. Σε εξαιρετικά χαμηλή θερμοκρασία περίπου -320ο P, -196ο C ή 77ο Κ, χρησιμοποιώντας τον ειδικά μονωμένο θάλαμο με υγρό άζωτο (LN2) και ακολουθώντας ειδική διαδικασία, χρησιμοποιώντας στάδια (ανάλογα με το πρόγραμμα), επιτυγχάνει η κρυογενική :


  • Σε κάθε μέταλλο να μεταβάλλει την κρυσταλική του δομή σε πιο ανθεκτική
  • Συνοχή στη δομή του μετάλλου

Τα πλεονεκτήματα από την χρήση της κρυογενικής είναι :


  • Αύξηση στη διάρκεια ζωής του μετάλλου
  • Αντοχή στην τριβή
  • Μείωση των ταλαντώσεων

Η όλη διαδικασία διαρκεί μεταξύ 36 έως και 74 ώρες, ανάλογα με το βάρος και τον τύπο του υλικού που υποβάλλεται σε κρυογενική. Οι εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες, κάτω από – 310ο F, επιτυγχάνουν σημαντική αύξηση στην αντοχή και τη φθορά, μειωμένες δονήσεις, γρήγορη και πιο ομοιόμορφη διάχυση της θερμότητας και τη βελτίωση της αγωγιμότητας.

kryogenesi_micro-photobeforeweb_smallkryogenesi_micro-photoafterweb_small

Εφαρμογές κρυογενικής