Μηχανολογικός εξοπλισμός

turboservice

Ζυγοσταθμικά μηχανήματα

Εγγυημένο
αποτέλεσμα και απόδοση

Με τα τρία ζυγοσταθμικά μηχανήματα που διαθέτουμε, CEMB Model ZC20 Version TCA, REDAT DIGIT4T2S και TMI Type Integrale, μπορούμε να σας εγγυηθούμε ότι η επισκευή ή ακόμα και η βελτίωση κάθε τύπου τουρμπίνας, Borg Warner Turbosystems (3K-Schwitzer), Garrett, Holset, Mitsubishi, IHI, Toyota, θα έχει επιτυχία με εγγυημένο αποτέλεσμα και απόδοση.

We Build Solutions For Your Turbines

turboservice stavrakoglou - Τόρνος CNC XYZ PROTURN SLX 425

Κέντρο κατεργασίας CNC DUGARD EAGLE 660